மாண்டஸ் புயல் டிச 8,9,10 கடல் நோக்கிய தரைக்காற்றுடன் அதிகனமழை

சென்னை
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

திருவள்ளூர்
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

காஞ்சிபுரம்
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

செங்கல்பட்டு
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

ராணிப்பேட்டை
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

வேலூர்
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

திருப்பத்தூர்
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

திருவண்ணாமலை
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

அரியலூர்
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் மதிய நேரம் தூறலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

பெரம்பலூர்

இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் மதிய நேரம் தூறலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்

கடலூர்
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் மதிய நேரம் தூறலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

கள்ளக்குறிச்சி
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

விழுப்புரம்
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

புதுச்சேரி
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

தஞ்சாவூர்,

இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் மதிய நேரம் தூறலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

திருவாரூர்,

இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் மதிய நேரம் தூறலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

நாகப்பட்டினம்,
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் மதிய நேரம் தூறலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

மயிலாடுதுறை,
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் மதிய நேரம் தூறலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

காரைக்கால்

இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் மதிய நேரம் தூறலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

கிருஷ்ணகிரி

இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

தர்மபுரி
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

சேலம்
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

நாமக்கல்
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

திருப்பூர்

இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் மதிய, மாலை நேரம் தூறலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

கோயம்புத்தூர்
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் மதிய மாலை நேரம் தூறலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

ஈரோடு

இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் மதிய மாலை நேரம் தூறலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

நீலகிரி

இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் மதியம் மாலை நேரம் தூறலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

திருச்சி
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் மதியம் மாலை நேரம் தூறலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

திண்டுக்கல்

இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் மதிய மாலை நேரம் தூறலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

கரூர்
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் மதிய மாலை நேரம் தூறலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

புதுக்கோட்டை

இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் தூறலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

மதுரை
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் தூறலாம் நனைக்கலாம்
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

தேனி
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் தூறலாம் நனைக்கலாம்
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

விருதுநகர்

இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் தூறலாம் நனைக்கலாம்
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

சிவகங்கை

இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் தூறலாம் நனைக்கலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

இராமநாதபுரம்
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் தூறலாம் நனைக்கலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

தூத்துக்குடி
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் தூறலாம் நனைக்கலாம்.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

திருநெல்வேலி
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் தூறலாம் நனைக்கலாம்.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

தென்காசி
இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் தூறலாம் நனைக்கலாம்.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

கன்னியாகுமரி

இன்று டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.
ஓரிரு இடங்களில் தூறலாம் நனைக்கலாம். மேற்குப் பகுதிகள் மற்றும்
மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு.
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும்.

மீனவர்களுக்கான வானிலை அறிக்கை

இன்று ஒரு நாள் மட்டும் மீன்பிடிக்க செல்லலாம். நாளை கண்டிப்பாக ஆழ்கடல் செல்லக்கூடாது. டிசம்பர் 6 பிற்பகல் முதல் கடலில் இறங்க வேண்டாம். டிசம்பர் 7 8 9 தேதிகளில் கடல் நீர் பரப்பில் கடுங்காற்று இருக்கும் என்பதால் படகுகளை பாதுகாப்பாக கரையோரமாக கட்டி வைக்கவும். கடல் சீற்றம் அதனால் கடல் அரிப்பு ,மேற்கு திசை கடல் நோக்கிய காற்று இருக்கும் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கை அவசியம். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை அறிக்கை கேட்டு பயன்பெறுக.

இலங்கைக்கான வானிலை அறிக்கை

இந்த சுற்றில் மழை இன்று ஒரு நாள் மட்டும். அடுத்த மழைப்பொழிவு அடுத்தடுத்து தீவிர நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 7 முதல் 22 வரை இருக்கும். டிசம்பர் 7 8 தேதிகளில் வலுவான கடலை நோக்கிய தரைக்காற்று மற்றும் அதீத கன மழை வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு இருக்கும். டிசம்பர் 7 8 9 தேதிகளில் பரவலான மழை முதல் கனமழை வரை இருக்கும். இலங்கை வானிலை அறிக்கை கேட்டு பயன் பெறுக.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *