நெருங்கும் மாண்டஸ் புயல். தரைக்காற்று கனமழை எங்கெங்கே?

சென்னை 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை இருக்கும். 
 
திருவள்ளூர் 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை இருக்கும். 
 
காஞ்சிபுரம் 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை இருக்கும். 
 
 
செங்கல்பட்டு 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை இருக்கும். 
 
ராணிப்பேட்டை 
 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை இருக்கும். 
 
 
வேலூர் 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை இருக்கும். 
 
 
திருப்பத்தூர் 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை இருக்கும். 
 
 
திருவண்ணாமலை  
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்  
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை இருக்கும். 
 
 
அரியலூர் 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை அதிகன மழை வாய்ப்பு. 
 
 
பெரம்பலூர்  
டிசம்பர் 7மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை அதிகன மழை வாய்ப்பு. 
 
 
கடலூர் 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை அதிகன மழை வாய்ப்பு. 
 
 
 
கள்ளக்குறிச்சி 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்  
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை அதிகன மழை வாய்ப்பு. 
 
 
விழுப்புரம் 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்  
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை அதிகன மழை வாய்ப்பு. 
 
 
புதுச்சேரி  
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால்  
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை அதிகன மழை வாய்ப்பு. 
 
தஞ்சாவூர்,  
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
ஓரிரு இடங்களில் மதிய நேரம் தூறலாம். 
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை அதிகன மழை வாய்ப்பு. 
 
திருவாரூர்
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
ஓரிரு இடங்களில் மதிய நேரம் தூறலாம். 
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை அதிகன மழை வாய்ப்பு. 
 
நாகப்பட்டினம்,  
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
ஓரிரு இடங்களில் மதிய நேரம் தூறலாம். 
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை அதிகன மழை வாய்ப்பு. 
 
 
மயிலாடுதுறை,  
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
ஓரிரு இடங்களில் மதிய நேரம் தூறலாம். 
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை அதிகன மழை வாய்ப்பு. 
 
 
காரைக்கால்  
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
ஓரிரு இடங்களில் மதிய நேரம் தூறலாம். 
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை அதிகன மழை வாய்ப்பு. 
 
 
கிருஷ்ணகிரி  
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை அதிகன மழை வாய்ப்பு. 
 
தர்மபுரி 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை அதிகன மழை வாய்ப்பு. 
 
சேலம் 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை வாய்ப்பு. 
 
நாமக்கல்  
டிசம்பர் ,7 மழை வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை வாய்ப்பு. 
 
திருப்பூர்  
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை வாய்ப்பு. 
 
கோயம்புத்தூர் 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை வாய்ப்பு. 
 
ஈரோடு 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
ஓரிரு இடங்களில் மதிய மாலை நேரம் தூறலாம். 
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை வாய்ப்பு. 
 
நீலகிரி  
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை. . 
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை வாய்ப்பு. 
 
திருச்சி 
டிசம்பர் 7மழை வாய்ப்பு இல்லை. 
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை வாய்ப்பு. 
 
திண்டுக்கல் 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கனமழை வாய்ப்பு. 
கரூர் 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை வாய்ப்பு. 
 
புதுக்கோட்டை 
டிசம்பர் 7மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கன மிக கனமழை வாய்ப்பு. 
 
மதுரை 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் லேசான தரைக்காற்றுடன் கனமழை வாய்ப்பு. 
 
 
தேனி 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கனமழை வாய்ப்பு. 
 
விருதுநகர் 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் லேசான தரைக்காற்றுடன் கனமழை வாய்ப்பு. 
 
 
சிவகங்கை 
இன்று டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கனமழை வாய்ப்பு. 
 
இராமநாதபுரம்  
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கனமழை வாய்ப்பு. 
 
 
தூத்துக்குடி 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் சற்று கனமழை வாய்ப்பு. 
 
 
 
திருநெல்வேலி 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு. 
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் சற்று கனமழை வாய்ப்பு. 
 
 
 
தென்காசி 
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு. 
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் சற்று கனமழை வாய்ப்பு. 
 
 
 
கன்னியாகுமரி  
டிசம்பர் 7 மழை வாய்ப்பு இல்லை.  
அடுத்த மழை வாய்ப்பு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் 
டிசம்பர் 8 முதல் 22 வரை இருக்கும். 
டிசம்பர் 8 9 10 தேதிகளில் தரைக்காற்றுடன் சற்று கனமழை வாய்ப்பு. 
 
 
 
மீனவர்களுக்கான வானிலை அறிக்கை 
இன்று டிசம்பர் 7 முதல் கண்டிப்பாக கடலில் இறங்க வேண்டாம். டிசம்பர் 7 8 9 தேதிகளில் கடல் நீர் பரப்பில் கடுங்காற்று இருக்கும் என்பதால் படகுகளை பாதுகாப்பாக கரையோரமாக கட்டி வைக்கவும். கடல் சீற்றம் அதனால் கடல் அரிப்பு ,மேற்கு , வடமேற்கு, வடக்கு திசையில் கடல் நோக்கிய காற்று இருக்கும் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கை அவசியம். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை அறிக்கை கேட்டு பயன்பெறுக. 
 
இலங்கைக்கான வானிலை அறிக்கை 
அடுத்தடுத்த தீவிர நிகழ்வுகளால் டிசம்பர் 7 முதல் 22 வரை இருக்கும். டிசம்பர் 7 8 தேதிகளில் வலுவான கடலை நோக்கிய தரைக்காற்று மற்றும் அதீத கன மழை வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு இருக்கும். டிசம்பர் 7 8 9 தேதிகளில் பரவலான மழை முதல் கனமழை வரை இருக்கும். இலங்கை வானிலை அறிக்கை கேட்டு பயன் பெறுக.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *