இன்று தொடங்கிய மழைஉங்களுக்கு எப்போது? டிச 8 முதல் வரும் அடுத்தடுத்த தீவிர நிகழ்வுகள் கடப்பது எங்கே? எப்படி?

சென்னை

இன்று டிசம்பர் 1 ஒரு சில இடங்களில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு. டிசம்பர் 2 சற்று கூடுதல் பரப்பில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மழை வாய்ப்பு. டிசம்பர் 3, 4 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

திருவள்ளூர்

இன்று டிசம்பர் 1 ஒரு சில இடங்களில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு. டிசம்பர் 2 சற்று கூடுதல் பரப்பில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மழை வாய்ப்பு. டிசம்பர் 3, 4 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

காஞ்சிபுரம்

இன்று டிசம்பர் 1 ஒரு சில இடங்களில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு. டிசம்பர் 2 சற்று கூடுதல் பரப்பில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மழை வாய்ப்பு. டிசம்பர் 3, 4 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு.

டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

செங்கல்பட்டு

இன்று டிசம்பர் 1 ஒரு சில இடங்களில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு. கடலோர பகுதிகளில் மிதமானது முதல் சற்று சற்று கனமழை ஒரு சில இடங்களில் பெய்யும்.டிசம்பர் 2 சற்று கூடுதல் பரப்பில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மழை வாய்ப்பு.
டிசம்பர் 3, 4 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு.

டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

ராணிப்பேட்டை
இன்று டிசம்பர் 1 கிழக்கு பகுதிகளில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு .டிசம்பர் 2 சற்று கூடுதல் பரப்பில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு .டிசம்பர் 3, 4 கூடுதல் பரப்பில் மழைக்கு வாய்ப்பு.

டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

வேலூர்
இன்று டிசம்பர் 1 கிழக்கு பகுதிகளில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு .டிசம்பர் 2 சற்று கூடுதல் பரப்பில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு டிசம்பர் 3, 4 கூடுதல் பரப்பில் மழைக்கு வாய்ப்பு.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

திருப்பத்தூர்
இன்று டிசம்பர் 1 ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யலாம்.
டிசம்பர் 2 ஓரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யலாம்.
டிசம்பர் 3 4 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் லேசான மிதமான மழை பெய்யும்.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

திருவண்ணாமலை
இன்று டிசம்பர் 1 ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யலாம்.
டிசம்பர் 2 ஓரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யலாம்.
டிசம்பர் 3 4 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் லேசான மிதமான மழை பெய்யும்.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

அரியலூர்
இன்று டிசம்பர் 1 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே ஒதுக்கி ஒதுக்கி லேசான மிதமான மழை பொழியும். டிசம்பர் 2 ஒரு சில இடங்களில் லேசான மிதமான மழை பொழியும். டிசம்பர் 3 4 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் மிதமான மழை பொழியும்.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

பெரம்பலூர்
இன்று டிசம்பர் 1 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே ஒதுக்கி ஒதுக்கி லேசான மிதமான மழை பொழியும். டிசம்பர் 2 ஒரு சில இடங்களில் லேசான மிதமான மழை பொழியும். டிசம்பர் 3 ,4 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் மிதமான மழை பொழியும்.
டிசம்பர் 1 முதல் 5 வரை மழைக்கு வாய்ப்பு எங்கே? எப்படி ?
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

கடலூர்
இன்று டிசம்பர் 1 கிழக்கு பகுதிகளில் குறிப்பாக கடலோரம் மிதமானது முதல் சற்று கனமழை பொழியும். டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை பொழியும். டிசம்பர் 3 ,4 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை பொழியும்.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

கள்ளக்குறிச்சி
இன்று டிசம்பர் 1 கிழக்கு பகுதியில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு.மேற்கு பகுதியில் தூறலாம் நனைக்கலாம் .
டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு .டிசம்பர் 3 ,4 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

விழுப்புரம்
இன்று டிசம்பர் 1 கிழக்கு பகுதிகளில் குறிப்பாக கடலோரம் மிதமானது முதல் சற்று கனமழை பொழியும். டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை பொழியும். டிசம்பர் 3 ,4 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை பொழியும்.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

புதுச்சேரி

இன்று டிசம்பர் 1 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு.
டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமான மழை பொழியும். டிசம்பர் 3 ,4 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் மிதமானது முதல் சற்று கனமழை ஆங்காங்கே பொழியும்.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

தஞ்சாவூர்

இன்று டிசம்பர் 1 கடலோரப் பகுதிகளில் மிதமானது முதல் சற்று கனமழை ஆங்காங்கே பொழியும் ,கிழக்கு பகுதிகளில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு.
மேற்குப் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பொழியும். டிசம்பர் 2 சற்று கூடுதல் பரப்பில் மிதமான மழை முதல் சற்று கனமழை வரை பொழியும் .டிசம்பர் 3 4 தேதிகளில் மிதமானது முதல் கனமழை வரை ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே இருக்கும்.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

திருவாரூர்

இன்று டிசம்பர் 1 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே ஒதுக்கி ஒதுக்கி அவ்வப்பொழுது லேசானது முதல் மிதமான மழை வரை பொழியும். முத்துப்பேட்டை தில்லை விளாகம் உள்ளிட்ட தெற்கு பகுதிகளில் விட்டு விட்டு அவ்வப்பொழுது மழை இருக்கும். டிசம்பர் 2 சற்று கூடுதல் பரப்பில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மழை இருக்கும்.
டிசம்பர் 3 4 தேதிகளில் பரவலான நல்ல மழை பொழியும் .
டிசம்பர் 5 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமான மழை முதல் கனமழை வரை பொழியும்.

டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

நாகப்பட்டினம்
இன்று டிசம்பர் 1 விட்டு விட்டு அவ்வப்போது ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை பொழியும் .டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை வரை பொழியும்.
டிசம்பர்3, 4 ,5 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் மிதமானது முதல் கனமழை வரை வாய்ப்பு.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

மயிலாடுதுறை,
இன்று டிசம்பர் 1 விட்டு விட்டு அவ்வப்போது ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை பொழியும் .டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை வரை பொழியும்.
டிசம்பர்3, 4 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் மிதமானது முதல் கனமழை வரை வாய்ப்பு.

டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

காரைக்கால்
இன்று டிசம்பர் 1 விட்டு விட்டு அவ்வப்போது ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை பொழியும் .டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை வரை பொழியும்.
டிசம்பர்3, 4 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் மிதமானது முதல் கனமழை வரை வாய்ப்பு.

டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

கிருஷ்ணகிரி
இன்று வானம் மேகம் சூழ்ந்து காணப்படும் .வெயிலுக்கு இடையே ஒரு சில இடங்களில் கருமேகம் சூழ்ந்து தூறல் விழலாம்.
டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே நனைக்கும் மழைக்கு வாய்ப்பு. டிசம்பர் 3 4 தேதிகளில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

தர்மபுரி
இன்று வானம் மேகம் சூழ்ந்து காணப்படும் .வெயிலுக்கு இடையே ஒரு சில இடங்களில் கருமேகம் சூழ்ந்து தூறல் விழலாம்.
டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே நனைக்கும் மழைக்கு வாய்ப்பு. டிசம்பர் 3 4 தேதிகளில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

சேலம்
இன்று டிசம்பர் 1 கிழக்கு பகுதிகளில் லேசான மிதமான மழை ஒரு சில இடங்களில் இருக்கும். மேற்கு பகுதிகளில் தூறலாம் நனைக்கலாம். டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மிதமான மழை வாய்ப்பு. டிசம்பர் 3 4 தேதிகளில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமான மழை முதல் சற்று கனமழை வரை இருக்கும்.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

நாமக்கல்
இன்று டிசம்பர் 1 கிழக்கு பகுதிகளில் லேசான மிதமான மழை ஒரு சில இடங்களில் இருக்கும். மேற்கு பகுதிகளில் தூறலாம் நனைக்கலாம். டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மிதமான மழை வாய்ப்பு. டிசம்பர் 3 4 தேதிகளில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமான மழை முதல் சற்று கனமழை வரை இருக்கும்.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

திருப்பூர்
இன்று வானம் மேகம் சூழ்ந்து காணப்படும் ஆங்காங்கே கருமேகம் சூழ்ந்து தூறல் முதல் லேசான மழை வரை வாய்ப்பு .
டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மிதமான மழை பொழியும் .டிசம்பர் 3 4 தேதிகளில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை பொழியும். டிசம்பர் 5 ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பொழியும்.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

கோயம்புத்தூர்
இன்று வானம் மேகம் சூழ்ந்து காணப்படும் ஆங்காங்கே கருமேகம் சூழ்ந்து தூறல் முதல் லேசான மழை வரை வாய்ப்பு .
டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மிதமான மழை பொழியும் .டிசம்பர் 3 4 தேதிகளில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை பொழியும். டிசம்பர் 5 ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பொழியும்.

டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

ஈரோடு
இன்று வானம் மேகம் சூழ்ந்து காணப்படும் ஆங்காங்கே கருமேகம் சூழ்ந்து தூறல் முதல் லேசான மழை வரை வாய்ப்பு .
டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மிதமான மழை பொழியும் .டிசம்பர் 3 4 தேதிகளில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை பொழியும். டிசம்பர் 5 ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பொழியும்.

டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

நீலகிரி
இன்று வானம் மேகம் சூழ்ந்து காணப்படும் ஆங்காங்கே கருமேகம் சூழ்ந்து தூறல் முதல் லேசான மழை வரை வாய்ப்பு .
டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மிதமான மழை பொழியும் .டிசம்பர் 3 4 தேதிகளில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை பொழியும். டிசம்பர் 5 ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பொழியும்.

டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

திருச்சி
இன்று வானம் மேகம் சூழ்ந்தும் அவ்வப்பொழுது வெயிலும் காணப்படும். ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே கருமேகம் சூழ்ந்து லேசான மிதமான மழை கொடுக்கும். டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மிதமான மழையை கொடுக்கும் டிசம்பர் 3 4 தேதிகளில் மிதமானது முதல் சற்று கனமழை ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே பொழியும். டிசம்பர் 5 தெற்கு பகுதிகளுக்கு மட்டும் லேசான மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

திண்டுக்கல்
இன்று டிசம்பர் 1 பிற்பகலில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மழை காணப்படும். டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு .டிசம்பர் 3 4 5 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் மிதமான முதல் சற்று கனமழை வரை பெய்யும்.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

கரூர்
இன்று டிசம்பர் 1 வெயிலுக்கு இடையே கருமேகம் சூழும் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு. டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மிதமான மழை பொழியும் .டிசம்பர் 3 4 தேதிகளில் சற்று கூடுதல் பரப்பில் மிதமானது முதல் சற்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

புதுக்கோட்டை
இன்று டிசம்பர் 1 கடலோர பகுதிகளில் அவ்வப்பொழுது விட்டுவிட்டு மிதமானது முதல் சற்று கனமழை பொழியும்.உள்ளே ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசானது முதல் மிதமான மழை பொழியும். டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை பொழியும் .டிசம்பர் 3 4 5 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் மிதமானது முதல் கனமழை இருக்கும்.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

மதுரை
இன்று டிசம்பர் 1 ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு. டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை வரை பொழியும்.டிசம்பர் 3 4 5 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் மிதமானது முதல் கனமழை வரைக்கும் வாய்ப்பு.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

தேனி
இன்று டிசம்பர் 1 ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு
டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமான மழை பொழியும். டிசம்பர் 3 4 5 தேதிகளில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் கனமழை வரை வாய்ப்பு.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

விருதுநகர்
இன்று டிசம்பர் 1 ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு
டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமான மழை பொழியும். டிசம்பர் 3 4 5 தேதிகளில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் கனமழை வரை வாய்ப்பு.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

சிவகங்கை
இன்று டிசம்பர் 1 கிழக்கு பகுதிகளில் அவ்வப்பொழுது விட்டுவிட்டு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு .மேற்கு பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பொழியும். டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை பொழியும்.டிசம்பர் 3 4 5 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் சற்று கனமழை முதல் கன மழை வரை வாய்ப்புள்ளது.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

இராமநாதபுரம்
இன்று டிசம்பர் 1 கடலோர பகுதிகளில் விட்டுவிட்டு கனமழைக்கு வாய்ப்பு. ராமேஸ்வரம் பகுதிகளில் விட்டு விட்டு கனமழை இருக்கும். உள்ளே ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை இருக்கும். டிசம்பர் 2 கூடுதல் பரப்பில் விட்டுவிட்டு மிதமான மழை முதல் கனமழை வரை இருக்கும் .டிசம்பர் 3 4 5 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

தூத்துக்குடி

இன்று டிசம்பர் 1 கடலோர பகுதிகளில் விட்டு விட்டு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு .உள்ளே ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மிதமான மழை பொழியும் .டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே கன மழை வாய்ப்பு. டிசம்பர் 3 4 5 தேதிகளில் பரவலாக நல்ல மழை பொழியும்.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

திருநெல்வேலி

இன்று டிசம்பர் 1 ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பொழியும். டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை வரை பொழியும் .டிசம்பர் 3 4 5 தேதிகளில் பரவலாக நல்ல மழைக்கு வாய்ப்பு.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

தென்காசி
இன்று டிசம்பர் 1 ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பொழியும். டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை வரை பொழியும் .டிசம்பர் 3 4 5 தேதிகளில் பரவலாக நல்ல மழைக்கு வாய்ப்பு.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

கன்னியாகுமரி
இன்று ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பொழியும் .
டிசம்பர் 2 ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மிதமானது முதல் சற்று கனமழை வரை பொழியும் .டிசம்பர் 3 4 5 தேதிகளில் கூடுதல் பரப்பில் நல்ல மழை பொழியும்.
டிசம்பர் 8க்கு மேல் தீவிர மழைப்பொழிவு எப்படி ?
கீழே உள்ள விளக்க ஆடியோ அறிக்கை கேட்கவும்.

மீனவர்களுக்கான வானிலை அறிக்கை
மீனவர்களுக்கு இன்று எந்த அச்சுறுத்தலும் இல்லை.
அச்சமின்றி மீன் பிடிக்கலாம் .ஆனால் டிசம்பர் 1 முதல் 5 வரை சாதாரண நாட்டுப் படகு ,எடை குறைந்த படகுகள் ,துடுப்பு படகுகள் சவால் நிறைந்த காற்று வடகிழக்கு திசையில் இருந்து இருக்கும். பெரிய படகுகளுக்கு எந்த அச்சுறுத்தலும் இல்லை .
டிசம்பர் 5க்கு மேல் தீவிர நிகழ்வு உருவாக வாய்ப்பு .
எச்சரிக்கை என்ன? விளக்க அறிக்கை கேட்கவும்.

இலங்கைக்கான வானிலை அறிக்கை

இன்று டிசம்பர் 1 முதல் படிப்படியாக மழை பொழிவு அதிகரிக்கும்.
கீழே உள்ள இலங்கை வானொலி அறிக்கையை பார்க்கவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *