நவம்பர் 20 முதல் ஜனவரி 8 முடிய நிகழ்வுகள் எப்படி?நிறைய மழைநிரப்பும் மழை எப்போது?

20.11.2023-4AM வானிலை ஆய்வறிக்கைகள்

பதிவேற்றுதல் மற்றும் பகிர்தல் உதவியாளர்கள்

ஒட்டு மொத்த தமிழ்நாடு


காவிரி டெல்டா &காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகள் வானிலை.20.11.23-4AM அறிக்கை


நவம்பர் 20 முதல் ஜனவரி 8 முடிய நிகழ்வுகள் எப்படி? நிறைய மழை நிரப்பும் மழை எப்போது?


அறுவடை,உலர்த்துதல்,பூச்சி விரட்டி அடித்தல்,பொதுப்பணிகளுக்கு வானிலை


வங்கக்கடல் மீனவர்களுக்கு காற்று எச்சரிக்கை


தென் மாநிலங்கள் வானிலை எப்படி?


இலங்கை வானிலை எப்படி?
https://youtu.be/32I0LECqkQ4

வானிலை அறிந்து பணி செய்தலும் திட்டமிடுதலும் உங்களுக்கு இலாபம் தரும்

பதிவேற்றுதல் மற்றும் பகிர்தல் உதவியாளர்கள்

உங்களுக்கு பணி செய்ய மட்டும் வானிலை அறிவியல் மற்றும் உழவன் YOUTUBE CHANNELயை பார்க்கவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *