நெருங்கும் தாழ்வு,விடிய விடிய மழை,மேலும் தீவிரமாகி மேலும் 30 மணி நேர தொடர் மழை.

நெருங்கும் தாழ்வு,விடிய விடிய மழை
மேலும் தீவிரமாகி மேலும் 30 மணி நேர தொடர் மழை.


நெருங்கும் தாழ்வு,விடிய விடிய மழை,மேலும் தீவிரமாகி மேலும் 30 மணி நேர தொடர் மழை.

இன்று நாளை எங்கெங்கு மழை.உங்கள் மாவட்ட மழை எப்படி? மார்கழி 15 வரை நிகழ்வுகள் எப்படி?

வங்கக்கடல் மீனவர்களுக்கு காற்று எச்சரிக்கை. 14.11.23-4AM அறிக்கை

அறுவடை,உலர்த்துதல்பூச்சி விரட்டி அடித்தல், பொதுப்பணிவானிலை எப்படி?14.11.23-4AM அறிக்கை

14.11.23-4AM அறிக்கை-உருவாகும் தாழ்வுப்பகுதி தென் மாநிலங்கள் வானிலை எப்படி?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *