நெருங்கியநி கழ்வுகள்,தொடரும் கனமழை,இன்று எப்படி?

நெருங்கிய நிகழ்வுகள்,தொடரும் கனமழை,இன்று எப்படி?.

15.11.2023-4AM வானிலை ஆய்வறிக்கைகள்

பதிவேற்றுதல் மற்றும் பகிர்தல் உதவியாளர்கள்

ஒட்டு மொத்த தமிழ்நாடு
https://youtu.be/-7GF-gL5Isw


2023 பருவமழை வரும் நாள்கள் உங்களுக்கு எப்படி?
https://youtu.be/umuLiHcXLVc


அறுவடை,உலர்த்துதல்,பூச்சி விரட்டி அடித்தல்,பணிகளுக்கு வானிலை
https://youtu.be/jqKixWNhR00

வடகிழக்கு பருவமழை.எரி,குளங்கள் அணைகளை நிரம்புமா? உங்கள் எப்படி?
https://youtu.be/LlQDc6oS0y4


வங்கக்கடல் மீனவர்களுக்கு காற்று எச்சரிக்கை
https://youtu.be/KjBM3sKsVcY


தென் மாநிலங்கள் வானிலை எப்படி?
https://youtu.be/SfP-59wOvf0

காற்று சுழற்சி இலங்கையை விட்டு விலகுவதில் விடாபிடி இலங்கை வானிலை எப்படி?
https://youtu.be/h4MQ7CzRyWo

வானிலை அறிந்து பணி செய்தலும் திட்டமிடுதலும் உங்களுக்கு இலாபம் தரும்

பதிவேற்றுதல் மற்றும் பகிர்தல் உதவியாளர்கள்

உங்களுக்கு பணி செய்ய மட்டும் வானிலை அறிவியல் மற்றும் உழவன் YOUTUBE CHANNELயை பார்க்கவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *