டிச 2,3,4,5 மழை-கனமழை.டிச 8 முதல் தீவிர மழை எங்கே? எப்படி?

சென்னைஇன்று டிசம்பர் 2 மழைக்கு வாய்ப்பு குறைவு.டிசம்பர் 3 ஆங்காங்கே மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது .டிசம்பர் 4 மழை உறுதி.டிசம்பர் 5 மழை வாய்ப்பு இல்லை.டிசம்பர் 8க்கு

இன்று தொடங்கிய மழைஉங்களுக்கு எப்போது? டிச 8 முதல் வரும் அடுத்தடுத்த தீவிர நிகழ்வுகள் கடப்பது எங்கே? எப்படி?

சென்னை இன்று டிசம்பர் 1 ஒரு சில இடங்களில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு. டிசம்பர் 2 சற்று கூடுதல் பரப்பில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான

தொடங்கியது மழை.
டிச 5 முடிய தொடரும்.
டிச 8 க்கு மேல்
அடுத்தடுத்து தீவிர
மழை நிகழ்வுகள்

சென்னை இன்று டிசம்பர் 1 ஒரு சில இடங்களில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு. டிசம்பர் 2 சற்று கூடுதல் பரப்பில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே லேசான

டிசம்பர், ஜனவரியில்
நிறைய மழைக்கு
அமைவுகள் சாதகம்.
எங்கே? எப்போது?

சென்னைஇன்று 30 11 2022 பனிப்பொழிவும் குளிரும் நிலவும் .அவ்வப்பொழுது மேகம் உருவாகி விலகும்.மழைக்கு வாய்ப்பு இல்லை.மாலைக்குப் பிறகு மேகம் சூழத் தொடங்கும்.டிசம்பர் 1 முதல் 4

டிச 1,2,3,4,5 மழை- கனமழை. டிச 8 க்கு மேல் அதிக மழை எங்கே? எப்படி?

சென்னைஇன்று 30 11 2022 பனிப்பொழிவும் குளிரும் நிலவும் .அவ்வப்பொழுது மேகம் உருவாகி விலகும்.மழைக்கு வாய்ப்பு இல்லை.மாலைக்குப் பிறகு மேகம் சூழத் தொடங்கும்.டிசம்பர் 1 முதல் 4

டிச 1,2,3,4,5 மழை டிச 8 முதல் தீவிர நிகழ்வுகள் மழை. எங்கே? எப்படி?

சென்னைஇன்று 29.11.22 வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.பனிப்பொழிவும் குளிரும் நிலவும்.மழைக்கு வாய்ப்பு குறைவு. திருவள்ளூர்இன்று 29.11.2022 வான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.பனிப்பொழிவும் குளிரும் காணப்படும்.மழைக்கு வாய்ப்பு குறைவு காஞ்சிபுரம்இன்று 29.11.22